Viewing data for Carcharhinus longimanus


Scientific name Carcharhinus longimanus
Common name Oceanic whitetip shark
Maximum lifespan 22.00 years (Carcharhinus longimanus@AnAge)

Total mtDNA (size: 16706 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 6432 10274 4240 2192 5014 5260
Base content per 1 kb (bases) 385 615 254 131 300 315
Base content (%) 38.5% 61.5%
Total protein-coding genes: No data available for this section.
D-loop (size: 1066 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 357 709 213 144 376 333
Base content per 1 kb (bases) 335 665 200 135 353 312
Base content (%) 33.5% 66.5%
Total tRNA-coding genes (size: 1551 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 618 933 346 272 431 502
Base content per 1 kb (bases) 398 602 223 175 278 324
Base content (%) 39.8% 60.2%
Total rRNA-coding genes (size: 2625 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 1026 1599 571 455 675 924
Base content per 1 kb (bases) 391 609 218 173 257 352
Base content (%) 39.1% 60.9%
12S rRNA gene (size: 956 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 402 554 223 179 232 322
Base content per 1 kb (bases) 421 579 233 187 243 337
Base content (%) 42.1% 57.9%
16S rRNA gene (size: 1669 bases) GC AT G C A T
Base content (bases) 624 1045 348 276 443 602
Base content per 1 kb (bases) 374 626 209 165 265 361
Base content (%) 37.4% 62.6%

ATP6: No data available for this section.
ATP8: No data available for this section.
COX1: No data available for this section.
COX2: No data available for this section.
COX3: No data available for this section.
CYTB: No data available for this section.
ND1: No data available for this section.
ND2: No data available for this section.
ND3: No data available for this section.
ND4: No data available for this section.
ND4L: No data available for this section.
ND5: No data available for this section.
ND6: No data available for this section.

ATP6: No data available for this section.
ATP8: No data available for this section.
COX1: No data available for this section.
COX2: No data available for this section.
COX3: No data available for this section.
CYTB: No data available for this section.
ND1: No data available for this section.
ND2: No data available for this section.
ND3: No data available for this section.
ND4: No data available for this section.
ND4L: No data available for this section.
ND5: No data available for this section.
ND6: No data available for this section.
Total protein-coding genes: No data available for this section.

>NC_025520.1 Carcharhinus longimanus mitochondrion, complete genome
GCTAGTGTAGCTTAATTTAAAGCATGGCACTGAAGATGCTAAGATGAAAATTAATTTTTTTCCGCAAGCA
TGTAAGGTTTGGTCCTGGCCTTAGTGTTAATTGTAACTAGAATTATACATGCAAGTTTCAGCTCTCCCGT
GAGAATGCCCTAATTATTCTATCAAATAACTAGGAGCAGATATCAGGCACACATACACGTAGCCCAAGAC
ATCTTGCTAAGCCACACCCCCAAGGGATTTCAGCAGTAATAAACATTGATTTCATAAGCGTAAGCTTGAC
TCAGTTAAAGTTAACAGAGTTGGTTAATCTCGTGCCAGCCACCGCGGTTATACGAGTAACTCACATTAAC
ACATCCCGGCGTAAAGAGTGATTAAAGAATGACCTTTAACTACTAAAGTTTAGACCTCATAAAACTGTTA
TACGTATCCATGAGTGGAATAAACAACAACGAAAGTGACTTTATAAATTAAGGAACCTCGATGTCACGAC
AGTTGGGGCCCAAACTAGGATTAGATACCCTACTATGCCCAACCATAAACTTAGACAATATCTCACTATA
TTGTTCGCCAGAGTACTACAAGCGCTAGCTTAAAACCCAAAGGACTTGGCGGTATCCCATACCCACCTAG
AGGAGCCTGTTCTATAACCGATAATCCCCGTTCAACCTCACCACTCCTTGCCATTACCGTCTATATACCG
CCGTCGTCAGCCCACCCTGTGAAGGATCAAAAGTAAGCAAAAAGAATAAAACTCCAAAACGTCAGGTCGA
GGTGTAGCAAATGAAGTGGGAAGAAATGGGCTACATTTTTTTCCAAAAATATACGAATGGTAAACTGAAA
ACACACCTAAAGGTGGATTTAGCAGTAAGAGGAGATCAGAATACTCCTCTGAAATCGGCTCTGGGATAAG
CACACACCGCCCGTCACTCTCCTCAAAAGTAACTCACTCCCTTCCATAAACACATTTCTACAATAAGAGG
AGGCAAGTCGTAACATGGTAAGTGTACTGGAAAGTGCACTTGGAATCAAAATGTGGCTAAATCAGTAAAG
CACCTCCCTTACACCGAGGAGATATCCGTGCAATTCGAATCATTTTGAACCTCAAAGCTAGCCTATATAT
CAATTCAACTAGACCTTATAAATCTAATCTATATTATAACTTTTAATCAAAACATTCTCAACCTTTCAGT
ATGGGTGACAGAACAATAACCCCAGCGCAATAGCTTATGTACCGCAAGGGAAAGCTGAAAAAGAAATGAA
ACAAATCATCAAAGTACTAAAAAGCAGAGATCATACCTCGTACCTTTTGCATCATGATTTAGCTAGAAAA
ACTAGGCAAAAAGACCTTAAGTCTATCTCCCCGAAACTAAACGAGCTACTCCGAAGCAGCATTATAGAGC
TAACCCGTCTCTGTGGCAAAAGAGTGGGAAGACTTCCGAGTAGCGGTGAAAAGCCTACCGAGTTTAGTGA
TAGCTGGTTACCCAAGAAAAGAACTTTAGTTCTGCATTAATTTTTCACTATCTAGACAAGACTTACTCGT
CAAAGAAATCTATAAGAATTAATAGTTATTTAGAAGAGGTACAACCCTTCTAAACCAAGACACAACTTTT
TAAGGTGGGAAATGATCATAATTATTAAGGTTACCATCTCAGTGGGCCTAAAAGCAGCCACCTGTCAAGT
AAGCGTCGCAGCTCTAATCTAATAATTAAACCTTTAATCCAGATATCTACTCACAACCCCCTTTATCCTA
TTGGGTTATTTTATATTTATATAAAAGAACTTATGCTAAAATGAGTAATAAAGAGAACAAATCTCTCCCG
ACACAAGTGTACGTCAGAAAGAATTAAATCACTGATAATTAAACGACCCCAAACTGAGGTCATTATATCA
CTTAACCATTAACTAGAAAACCCTATTCTCCTACTCGTTATCCCTACACAGGAGTGTCATCAGGAAAGAT
TAAAAGAAAATAAAGGAACTCGGCAAACACAAACTCCGCCTGTTTACCAAAAACATCGCCTCTTGATAAA
CCATAAGAGGTCCCGCCTGCCCTGTGATAATATTCAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCG
TAATCACTTGTCTTTTAAATGAAGACCTGTATGAAAGGCATCACGAGAGTTTAACTGTCTCTATTTTCTA
ATCAATGAAATTGATCTATTCGTGCAGAAGCGAATATAATAACATTAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTT
CAAACACTTAAATTAATTATGTAATCATCCACTTCCCAGGATATAAACAAAATATACAATACTTCTAATT
TAACTGTTTTTGGTTGGGGTGACCAAGGGGAAAAACAAATCCCCCCCATCGATTGAGTACTAAGTACTTA
AAAATTAGAATGACAATTCTAATTAATAAAATATTTATCGAAAAATGACCCAGGATTTCCTGATCAATGA
ACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCTTTCTCAGAGTCCCTATCGAAGAAAGGGTTTACGACCT
CGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAACCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAACAGTC
CTACGTGATCTGAGTTCAGACCGGAGAAATCCAGGTCAGTTTCTATCTATGAATACACTTTTCCTAGTAC
GAAAGGACCGGAAAAGTAGGGCCAATGCCACTAGCACGCCCTATTTTCATCTATTGAATAAAACTAAAAT
AGATAAGAAAAGATCACCTAGTGCCCAAAAAAAGGGTTGTTGAGGTGGCAGAGCCTGGCAAATGCAAAAG
ACCTAAGTCCTTTAATCCAGAGGTTCAAATCCTCTTCTCAACTATGCTCCAACCCATTTTACTCTATTTA
ATTAATCCCCTTGCCTATATTATCCCAATCCTTTTAGCCACAGCCTTCCTCACATTAATTGAACGAAAAA
TTCTCGGCTACATACAATTCCGCAAAGGTCCAAACATTGTCGGACCTTACGGCCTACTCCAACCTATTGC
AGATGGTCTAAAACTATTCATTAAAGAGCCCATCCGCCCATCAATATCCTCTCCATTTTTATTCCTAATC
ACCCCTACAATAGCTCTAACACTAGCTTTACTCATATGAATACCCCTCCCTCTTCCCCACTCAATTATTA
ATCTTAACCTGGGTTTATTATTCATTCTAGCAATCTCAAGCCTTACTGTCTACACTATTTTAGGATCCGG
ATGAGCATCCAATTCAAAATATGCTCTAATAGGAGCATTACGTGCTGTAGCACAAACCATCTCATACGAA
GTAAGCTTAGGCCTCATCCTACTATCAATAATCGTATTCGCCGGAGGATTCACCCTCCACACATTTAATT
TAGCTCAAGAAACTATCTGACTCTTAATCCCAGGTTGACCATTAGCCCTAATATGATACATTTCAACCCT
AGCAGAAACTAATCGAGCTCCATTTGACTTAACAGAAGGAGAATCAGAACTAGTATCAGGATTTAACATT
GAATATGCAGGAGGCCCATTTGCTCTATTCTTCTTAGCCGAATATACCAATATCCTATTAATAAATACCC
TATCAGTTATCTTATTCATAGGAACTTCCTACAACCCTCTTCTCCCACAAATCTCAACACTCAGCCTCAT
AATAAAAGCCACATTACTAACATTTATCTTCCTATGAATTCGAGCATCTTACCCCCGCTTCCGCTATGAT
CAACTCATACACTTAGTATGAAAAAACTTCTTACCCCTCACCTTAGCAATTATCCTATGACATATAGCCC
TACCTCTTGCTACATCAAGCCTACCCCCAATCACCTAAGGAAGTGTGCCTGAATCAAAGGACCACTTTGA
TAGAGTGGATAATGAGAGTTAAAACCTCTCCACTTCCTTCTAGAAAAATAGGATTCGAACCTATATCTAA
GAGATCAAAACCCTCCGTGTTTCCTATTACACTATTCCCTAGTAAAGTCAGCTAATAAAGCTTTTGGGCC
CATACCCCAACCATGTTGGTTAAAATCCTTCCTTTACTAATGAACCCTACTGTATTAACCATCCTAATTT
CAAGTTTAGGCCTAGGAACCACCCTTACATTTATTGGATCACATTGACTCCTAGTATGAATAGGCCTTGA
AATCAATACTTTAGCTATTATTCCCCTAATAATTCGCCAACACCATCCACGAGCAGTAGAAGCTACTACA
AAATATTTCATTACTCAAGCAACTGCCTCCGCTCTATTATTATTTGCTAGCATCACAAATGCTTGAACTT
CAGGTGAATGAAGTTTAACTGAAATAATTAACCCAACTTCTGCCACACTAGCATTAACCGCACTTGCCCT
AAAAATTGGCCTCGCACCACTACACTTTTGATTACCTGAAGTCCTCCAAGGCTTAGACCTTACCACAGGA
CTCATCCTATCAACTTGACAAAAGCTAGCCCCATTCGCTATCTTACTTCAACTATATCCCCTACTCAACC
CCAACTTATTATTATCTCTTGGAATTCTCTCAACAATCATTGGAGGATGAGGAGGACTCAACCAAACACA
ATTACGAAAAATCTTAGCCTACTCATCAATCGCAAACCTCGGATGAATAATTACAATTTTACATTACGCT
CCTAACCTAACCCTACTTAACCTTATCCTATATATTATCATAACACTCACAACCTTCCTCTTATTCAAAA
TCTTCAACTCAACCAAAATTAATTCAATCGCCTCATCATCAACCAAATCCCCTCTTTTATCTATCATTAC
TCTATTAACACTCCTCTCCCTAGGAGGATTGCCTCCACTCTCCGGATTCATACCTAAATGATTAATCCTT
CAAGAACTAACAAAACAAAGTTTATTTACTCCAGCTACTATTATAGCCCTCATAGCCCTTCTTAGTCTAT
TCTTTTACCTACGTCTATGTTATGCTACAACACTAACTATAAGCCCCAACCCAACCAACATATCATCATC
TTGACGAACAAAACCCAACCATCCAACCCTCATCCTATTAACCTCAGCAACCTTATCTATCCTCCTTCTC
CCCTTAACACCCGCAATCTTTACACTCATCCCATAGAAATTTAGGTTAACAATAGACCAAAAGCCTTCAA
AGCTTTAAGTAGAAGTGAAAATCCTCTAATTTCTGCTAAGACTTGCAAGACTTTATCTCACATCTTCTGA
ATGCAACTCAGATGCTTTAATTAAGCTAAAACCTTCTAGATAGGCAGGCCTCGATCCTACAAAATCTTAG
TTAACAGCTAAGCGTTTAATCCAGCGAACTTCTATCTAAACTTTCTCCCGCCGCCATAGACAAAGGCGGG
AGAAAGCCCCGGGAGGGAACTAACCTCCGTCTTTGGATTTGCAATCCAACGTAAACAGCTACTTCAAGGC
TTTGATAAGAAGAGGATTCTGACCTCTGTAAACGGAGCTACAATCCGCCGCTTATTCTCAGCCATCTTAC
CTGTGGCAATTAATCGTTGACTATTTTCTACCAACCACAAAGATATTGGCACCCTTTACCTAATTTTTGG
TGCATGAGCAGGTATAGTTGGAACAGCCCTAAGTCTCCTAATTCGAGCTGAACTTGGGCAACCTGGATCA
CTTTTAGGAGATGATCAGATTTATAATGTAATCGTAACCGCCCACGCTTTTGTAATAATCTTTTTCATGG
TTATACCAATTATAATTGGTGGTTTCGGAAATTGATTAGTCCCTTTAATAATTGGAGCACCAGATATAGC
CTTCCCACGAATAAATAACATAAGTTTCTGACTTCTTCCACCGTCATTTCTTCTCCTTCTCGCCTCTGCT
GGAGTAGAGGCTGGAGCAGGTACTGGTTGAACAGTTTATCCTCCATTAGCTAGCAACCTAGCACATGCTG
GACCATCTGTTGATTTAGCTATTTTCTCTCTTCACTTAGCCGGTGTTTCATCAATTTTAGCTTCAATTAA
TTTTATCACAACCATTATTAATATAAAACCACCAGCTATTTCCCAATATCAAACACCATTATTTGTTTGA
TCTATTCTTGTAACCACTATTCTTCTTCTCCTCTCACTTCCAGTTCTTGCAGCAGGGATTACAATATTAC
TTACAGACCGTAACCTTAATACTACATTCTTTGATCCTGCAGGTGGAGGAGACCCAATCCTTTATCAACA
TTTATTTTGATTTTTTGGTCATCCTGAAGTTTATATCTTAATTTTACCTGGCTTCGGAATAATCTCACAT
GTAGTAGCCTACTATTCAGGTAAAAAAGAACCATTTGGGTACATGGGTATAGTTTGAGCAATAATAGCAA
TTGGTCTACTTGGTTTTATTGTATGAGCCCATCATATGTTCACAGTAGGAATAGATGTAGATACTCGAGC
TTATTTCACCTCTGCAACAATAATTATCGCTATTCCTACAGGTGTCAAAGTCTTTAGCTGATTAGCAACT
CTTCATGGAGGGTCTATTAAATGAGATACTCCTCTACTCTGAGCTTTAGGATTTATCTTCCTTTTTACAG
TAGGTGGCTTAACAGGAATTGTCTTAGCTAACTCCTCATTAGACATTGTCCTTCATGATACCTACTATGT
AGTAGCTCACTTCCACTATGTTCTTTCAATAGGAGCAGTATTTGCCATCATAGCAGGCCTTATTCACTGA
TTTCCTCTAATCTCTGGTTTTACTCTCCATCAAACCTGAACAAAAATCCAATTTACAGTTATATTTATTG
GAGTAAATTTAACCTTCTTCCCTCAACATTTCCTAGGTCTCGCAGGTATACCACGACGATATTCAGATTA
TCCAGATGCATATACTCTATGAAACGCAATTTCATCAATCGGCTCCCTAATTTCTCTTGTTGCTGTAATT
ATACTACTATTCATCATCTGAGAAGCATCTGCTTCAAAACGAGAAGTATTATCCGTTGAACTTCCACATA
CAAATGTAGAATGACTACATGGTTGTCCTCCTCCTTATCACACCTATGAAGAACCAGCATTTGTTCAAGT
CCAACGACCCTCTTTTTAACAAGAAAGGAAGGAATTGAACCCCCATATACTGGTTTCAAGCCAGCCACAT
CACCACTCTGTCACTTTCTTTATAAGATACTAGTAAAATATATTACACTGCCTTGTCGGGACAGAATTGT
GAGTTAAACCCTTACGTATCTTATTTTACAATGGCACACCCCTCACAATTAGGATTCCAAGATGCAGCCT
CCCCAGTTATGGAAGAACTTATTCATTTTCACGACCACACATTAATAATTGTATTCTTAATTAGCACCCT
AGTTCTCTACATTATTACAGCAATAGTTACAACCAAACTTACAAATAAATACATTCTTGACTCCCAAGAA
ATCGAAATCGTTTGAACCATCTTACCTGCTATTATCCTCATTATAATTGCTCTCCCATCACTACGAATTT
TATATCTCATAGACGAAATCAATGATCCACATCTAACCATTAAAGCTATAGGTCATCAATGATACTGAAG
TTACGAATATACAGATTATGAAGACCTAGGATTTGATTCTTATATAATTCAAACTCAAGACCTGACTCCA
GGTCAATTCCGTTTATTAGAGACAGACCACCGTATAGTAGTACCTATAGAATCACCTATTCGAGTCCTAG
TATCAGCAGAAGACGTCCTACATTCATGAGCTGTTCCAGCTCTAGGTGTAAAAATAGATGCTGTTCCAGG
ACGACTTAATCAAACTGCCTTTATTGTCTCACGTCCTGGTGTCTATTATGGTCAATGTTCAGAAATTTGT
GGCGCTAATCACAGTTTTATACCTATCGTGGTAGAAGCAGTTCCTTTAGAACACTTCGAAGCCTGATCTT
CATCAATGCTAGAAGAAGCTTCATTAAGAAGCTAAACTGGGCCTAGCATTAGCCTTTTAAGCTAAACATT
GGTGACTCCCAACCACCCTTAATGATATGCCTCAATTAAATCCTAACCCATGATTTTTAATCTTATTATT
TTCATGAATTATTTTCCTTACTATTTTACCAAATAAAATTATAAATCACCTATTCAACAATGATCCAACT
CTAAAAAGTACTGAAAAACCTAAACCCAATCCCTGAAATTGACCATGATTATAAGCTTTTTTGACCAATT
CTTAAGTCCGTCACTTATTGGAATCCCCCTCATTGCCCTGGCAATCTTAATCCCATGATTAACCTTCCCA
ACTCCAACTAATCGATGATTAAATAACCGGCTAATTACCCTCCAAGCCTGATTCATCAATCGCTTTATTT
ATCAACTTATACAACCAATTACCCTTGGAGGACATAAATGAGCCATATTACTAACAGCCCTAATATTATT
CCTAATTAGCATTAACCTCCTAGGCCTTCTCCCATATACATTTACCCCCACAACACAACTTTCTCTAAAT
ATAGCATTCGCTCTTCCACTATGACTTACAACTGTATTAATTGGTATATTAAACCAACCCACAATTGCAT
TAGGCCACCTTCTTCCAGAAGGAACACCAACCCCTTTAATTCCAATCCTTATTATTATCGAAACTATCAG
CCTATTTATTCGACCATTAGCTTTAGGAGTCCGACTAACTGCTAACTTAACAGCAGGCCATCTTCTAATA
CAATTAATTGCTACCGCAGCATTTGTTCTCTTAACTATTATACCAACTGTAGCCCTATTAACCTCTACAA
TCCTGTTTTTATTAACAATTCTAGAAGTAGCTGTAGCAATAATCCAAGCATATGTATTTGTCCTCCTACT
AAGCTTATATTTACAAGAAAACGTATAATGGCTCACCAAGCACATGCATATCACATAGTTGATCCAAGCC
CATGACCCCTAACAGGAGCTACCGCTGCCCTTCTTATAACATCAGGTTTAGCCATCTGATTTCATTTCCA
CTCACTTCTCCTTCTCTATTTAGGATTAACCCTTCTTCTCCTAACAATAATTCAATGATGACGTGATATT
ATTCGAGAAGGAACATTCCAAGGCCATCACACCCCTCCTGTACAAAAAGGCCTTCGTTATGGAATAATCT
TATTCATCACATCAGAAGTTTTCTTCTTCTTAGGCTTTTTCTGAGCCTTCTATCATTCCAGCCTCGCACC
AACCCCTGAATTAGGTGGATGTTGACCACCAACAGGAATTAATCCTTTAGATCCATTCGAAGTCCCACTC
TTAAATACCGCAGTACTTCTAGCTTCAGGAGTAACCGTAACTTGAGCCCACCATAGTTTAATAGAAGGTA
ACCGAAAAGAAGCAATTCAAGCCCTTACTTTAACTATCATTCTAGGAGTTTACTTCACATCCCTTCAAGC
CATAGAATATTACGAAGCACCATTCACTATCGCCGACGGAGTCTACGGAACAACATTCTATGTTGCCACA
GGATTCCATGGCCTCCACGTTATTATTGGTTCAACATTTTTAGCAGTTTGTCTTATACGACAAATCCAAT
ATCACTTTACATCAGAACATCATTTCGGCTTTGAAGCCGCAGCATGATACTGACATTTTGTAGATGTAGT
GTGATTATTCCTTTATGTATCCATCTATTGATGAGGCTCATAATTGCTTTTCTAGTATAAATTAGTACAA
GTGATTTCCAATTACTTAATCTTGGTTAAAACCCAAGGAAAAGTAATGAACCTCATCATGTCGTCTGTCG
CGACCACGGCCCTGATTTCCCTAATCCTCGCTTTAATTGCATTTTGATTACCGTCATTAAACCCAGATAA
TGAAAAATTATCTCCCTATGAATGTGGATTTGACCCACTAGGAAATGCCCGCCTTCCCTTTTCCCTCCGC
TTCTTCTTAGTAGCAATCTTATTCCTCCTATTTGATTTAGAAATCGCTCTCTTATTACCACTACCTTGAG
GAAATCAATTACTTACACCACTTTCCACACTCCTTTGAGCAACAATTATCTTAATCTTACTTACCTTAGG
ACTCATCTACGAATGATTCCAAGGAGGCCTTGAATGAGCAGAATAGATGTTTAGTCCAAATTAAGACCGC
TAATTTCGGCTTAGCAAATTATGGTGAAAATCCATAAACATCTTATGTCCCCTATATATTTCAGTTTCAC
CTCAGCATTCATCCTAGGCTTAATAGGCCTCGCATTTAACCGTTCACATCTTTTATCCGCCCTCCTATGC
CTTGAAGGCATAATACTCACCCTATTCATCGCTACCGCTATCTGATCTATAACATTAAACTCCACCTCCA
GCTCCATTACCCCTATAATCCTCCTAACATTTTCTGCTTGTGAAGCTAGTGCAGGATTAGCTATCCTAGT
TGCTGCTTCTCGCTCACACGGTTCCGACAAACTACAAAACCTCAACCTCCTCCAATGTTAAAAATTTTAA
TTCCAACAATCATACTATTTCCCACTACTTGATTTTCCCATAAAAAATGACTATGAACTACTACCTCTAT
CCATAGCCTTCTTATTGCTACAATAAGCCTATTCTGATTTAAATGAAACTCAGATATTGGCTGAGACTTC
TCTAACCAATATTTAGCCATTGATCCCTTATCCACTCCACTACTCATTCTTACATGCTGACTATTACCAC
TAATAATCCTAGCTAGCCAAAATCACATTTCCCCAGAGCCTTTAACCCGACAACGAACCTATATTTCCCT
CCTAATCTCCCTACAATTCTTTCTCATCATAGCTTTTTCCGCAACAGAAATAATTCTATTTTATATTATA
TTTGAAGCCACACTTATCCCCACACTTATTATTATTACACGATGAGGTAACCAAACAGAACGCTTAAATG
CAGGAACTTACTTCCTATTTTACACCCTAATTGGATCTCTCCCATTACTCATTGCTCTTCTATCTATACA
AAACAACCTCGGCACCCTCTCAATATTTATTATCCAACATTCTCAATATGTTAACCTTCATTCATGAACA
GACAAATTCTGATGAACTGCCTGCATTATTGCCTTCCTTGTTAAAATACCACTCTACGGAGTACACCTTT
GACTACCAAAAGCCCACGTCGAAGCCCCAATCGCTGGTTCAATAATTCTAGCCGCCGTACTACTAAAACT
AGGGGGTTACGGAATAATTCGAATTATTATTATACTTAACCCCCTAACTAAAGAAATAGCTTACCCATTT
TTAATCTTAGCTATCTGAGGTATCGTAATAACCAGTTCTATCTGTTTACGACAAACAGATTTAAAATCTC
TCATTGCTTACTCCTCAGTCAGCCATATAGGTCTTGTCGCAGCAGCCATCCTTATCCAAACCCCATGAAG
TTTCGCAGGAGCAACAACACTAATAATTGCCCACGGCCTAATCTCATCAGCTTTATTCTGTCTAGCCAAT
ACTAATTATGAACGAATTCACAGCCGAACTCTTCTCCTAGCTCGAGGAATCCAAATCATCCTCCCACTCA
TAGCAACCTGATGATTTCTTGCTAATCTCGCCAACCTCGCTTTACCTCCATCCCCAAACCTCATAGGAGA
ACTTTTCATCATTACATCATTATTCAACTGATCTAACTGAACCTTAATCCTTACAGGCTCAGGAGTATTA
ATCACAGCATCTTACTCCCTCTACATATTCCTTATAACTCAACGAGGAACAACACCCAACCACCTCCTCT
CACTTAATCCCTCCCACACACGAGAACATCTCCTCCTCAGCCTCCATATTATACCCGTACTATTACTAAT
CCTCAAACCAGAACTTATCTGAGGCTGAACATTCTGTATTTATAGTTTAACCAAAACATTAGATTGTGGT
TCTAAAGACAAAAGTTAAAACCTTTTTATTTACCGAGAGAGGTCCGGGACACGAAGATCTGCTAATTCTT
CTTATCATGGTTCGAGCCCATGGCTCACTCGGCTCTTGAAAGATAATAGTAATCTATTGGTCTTAGGAAC
CAAAAACTCTTGGTGCAACTCCAAGCAAGAGCTATGAATATTATCTTTAACTCATCCTTTCTTTTAATCT
TTATTATCCTCGCCTTCCCACTAATTTCCTCTCTTTCACCCAAAGAACTAAAACTAAACTGATCATCCTT
ATATGTAAAAACTGCCGTAAAAATCTCCTTTTTCATTAGTTTAATTCCTTTATTTATTTTTCTCGACCAA
GGTTTAGAATCAATTACTACCAACTGAAATTGAATAAACATAGGCCCATTCGACATTAACATAAGCTTCA
AATTTGATTTATATTCAATCATCTTTACACCTGTAGCTTTATATGTTACCTGATCCATTCTCGAATTCGC
TCTTTGATACATACACTCTGATCCTAACATAAATCGCTTCTTTAAATATCTCCTATTATTTCTAATTTCA
ATAATTATCCTAGTCACTGCCAACAACATATTCCAATTATTCATTGGTTGAGAAGGAGTTGGAATTATAT
CTTTCTTGCTCATCGGCTGATGATACAGCCGAACAGATGCTAATACAGCAGCACTACAAGCCGTTATCTA
CAACCGAATTGGTGACATTGGACTAATCTTAAGCATAGCCTGACTAGCTACTAACCTCAACTCATGAGAA
ATCCACCAACTCTTTATCCTATCAAAAAACAAAGACCTAACCCTACCACTCCTTGGCCTCGTATTAGCTG
CAGCTGGAAAATCAGCACAATTCGGCCTACATCCATGACTACCCTCAGCTATAGAAGGCCCTACACCAGT
ATCAGCATTACTCCACTCAAGTACAATAGTTGTAGCAGGTATCTTTCTCTTAATTCGCCTTCACCCTCTC
ATTCAAGACAACAAACTAATCCTAACAACCTGCCTATGCTTAGGAGCACTTACTACCCTCTTCACAGCCA
CATGTGCTCTAACCCAAAATGATATTAAAAAAATCATTGCTTTCTCAACATCAAGTCAACTAGGATTGAT
AATAGTCACCATCGGCCTTAATCAACCCCAACTAGCCTTCCTTCACATCTGCACCCATGCTTTCTTCAAA
GCAATACTTTTTCTCTGTTCCGGATCAATTATTCACAGCCTTAACGATGAACAAGACATTCGAAAAATAG
GAGGCCTCCATAAACTTTTACCATTTACCTCAACCTCCCTAACAATTGGTAGTCTAGCCCTTACAGGTAT
ACCATTCCTATCAGGCTTTTTCTCAAAAGACACCATCATTGAATCTATAAACACTTCCCACTTAAACGCC
TGAGCCCTAATCCTTACCCTCGTAGCAACATCCTTTACAGCCATCTACAGTCTCCGTCTCATCTTCTTTG
CATTAATAAATTACCCCCGATTCAACACACTCTCTCCAATCAACGAAAACAATCCATTAGTAATTAACCC
CATCAAACGCCTTGCTTACGGAAGCATTATTGCTGGTCTAATTATCACCCTCAATCTCACCCTAACAAAA
ACTCAAATCATAACCATACCCCCCTTACTCAAACTATCCGCCCTCCTAGTTACAATTACAGGTCTCCTCC
TAGCCCTCGAACTTACTAATCTTACTAACTCCTACTTCAAAATCAATCCTATACTCCACCCTCATCACTT
CTCTAACATACTAGGTTACTTTCCCTCCATCATTCACCGACTTCTCCCAAAAACCAGTCTAAACTGAGCC
CAACATATTTCAACACACCTAATCGACCTAACCTGAAGCGAAAAAATCGGACCCAAAAGCAACCTTATCC
AACAAACACCCCTCATTAAATTATCTACCAAACCCCAACAAGGCTTCATCAAAACTTATCTAACACTTCT
ATTCCTAACATTAACCCTAATTACCCTAATCATCTCCACCTAACTACTCGCAAAGCACCCCAAGATAAAC
CTCGAGTTAATTCTAATACCACAAATAAAGTTAACAACAATACCCAACCTCCTAAAACTAATATTCAACC
CCCATCAGAATACAACAAAGCAACTCCCCAAAAATCTCCCCGTACTATATCCAAACTACTTATTTCCTCT
ATCCCAGTTCAATATAAACCCCATCCTTCAACCATAAAATACTTACCAACCATAAATAACCCTACCAAAT
AAAATCCAACATACAATAACACCGACCAATCCCCTCACGCCTCCGGATAAGGCTCCGCAGCAAGAGCCGC
AGTATAAGCAAAAACTACCAACATTCCTCCTAAATAAATTAAAAATAAAACTAATGACATAAAAGAACCA
CCATGCCCTACCAACAAACCACATCCAACCCCTGCAGCAGTAACTAAACCTAAAGCAGCATAATAAGGAG
AAGGATTAGATGCTACACCTATTAAACCTAAAATTAAACCAATCATTATTACAAACATAAAATATACCAT
TATTCCTACCTGGACTCTAACCAAGACTAATAACTTGAAAAACTATCGTTGTTCATTCAACTATAAGAAC
CAATGGCCATTAACATCCGAAAAACCCACCCACTTTTAAAAATCATAAACCACGCCCTAGTTGACCTACC
CACTCCATCTAATATTTCATCATGATGAAATTTTGGCTCACTCCTAGGACTATGCTTAATTATCCAAATT
TTCACAGGACTCTTCCTAGCCATACACTATACCGCAGACATTTCTACAGCCTTCTCCTCAGTAGTCCATA
TTTGCCGCGACGTCAACTACGGCTGACTTATTCGCAATATCCATGCTAACGGAGCCTCATTATTCTTTAT
CTGTGTCTACCTCCATATTGCCCGAGGATTATACTACGGCTCCTACCTTTATAAAGAAACATGAAACATT
GGCGTAATTCTCCTCTTCCTATTAATAGCAACGGCCTTTGTCGGCTATGTCCTACCATGAGGACAAATAT
CTTTCTGAGGGGCTACAGTTATTACTAACCTTCTATCCGCATTTCCTTATATTGGAGATATACTAGTACA
ATGAATCTGAGGGGGTTTCTCAGTAGACAATGCCACCCTCACACGTTTCTTTGCCTTCCACTTCCTACTC
CCATTTCTAATCTTAGCCCTAACAGTCATTCACCTCCTATTCCTTCATGAAACAGGCTCTAACAACCCTC
TAGGTATTAACTCCGATGCAGACAAAATCTCATTTCACCCATACTTCTCTTATAAAGACCTACTTGGCTT
CTTCGTTATAATCTTCTTCTTAGCTACATTAGCCCTATTTATACCTAATCTATTAGGAGATGCCGAAAAT
TTTATCCCAGCAAACCCACTCGTTACCCCACCCCATATTAAACCCGAATGATACTTCTTATTCGCTTATG
CAATTTTACGCTCAATCCCTAATAAACTAGGAGGAGTCCTAGCTCTCCTATTCTCTATCTTTATCCTCAT
ATTAATTCCTCTCCTCCACACCTCCAAACAACGAAGCACCGTCTTCCGACCCATAACACAAATCTTCTTC
TGACTTCTTGTAGCCAATTCAATTATTTTAACTTGAATTGGAGGCCAACCAGTAGAACAACCATTCATTA
TAGTAGGTCAAATTGCCTCAATCTCCTACTTTTCCTTATTCCTTATCATTATACCACTTACTAGCTGATG
AGAAAACAAAATCCTCAGCCTAAATTAGTTCTGGTAGCTTAACTAAAAAGCGTCGACCTTGTAAGTCGAA
GATCGAGGGTGTAAACCCCTCCCAAAACATATCAGGGGAAGGAGGGTCAAACTCCTGCCCTTGGCTCCCA
AAGCCAAGATTCTGCCTAAACTGCCCCCTGATCGCTATTATAGCGTATAAATGTCAAATTAAAAAAATTT
GATTTTTGTACGCTAGAGTGACATATTAATGATATGGCCCACATACCTTAATATACCACATACTACCCTC
ATTCCATAATAGCTATAACAGATATAGTTCTAGTATATTACATATACTATGCTTAATACTCATTAATCGA
TATTCCCCTATATTATTACATACTATGCTTAATCCACATTAGTCTACTGTCAGCTATTTCATTACATTAA
ATTATTTAACCCTCATTAACCTATAATCAATAATTTCATAGCATAATATTTTTCATTTAACCCTACTTTA
CATGGTATTATTTAATGCCGTTGGTAAGAAACCCCCATTAACCTCTTGAATGAAAAAAATTGTACGGTTT
GTGGTACATTACTGTTTTATCCCCTACTATTGATCAAACCTGACATTTGATTATGCTCGAACTTCATATA
ATCCTTGATCGCGTCAAGAATGCCAGTCCTCTAGTTCCCTTTAATGGCATATTTATCCTTGATCGTCTCA
AGATTTATCTTCCGCCCTGTTTTTTTATTTCGGTATGAAGCAAATCGCTATTCCCCGGAAGGGCTCATCT
GGTTCATTAAGGTAAACTTGAGCTATCCTCGACATTTTTCTTATCATATCTCATTACTTATCATTCAGGA
GATTAGATTGTCAAACTCACCATTACTGAAAGGCATGGGAAAATATCAGGTCATGTAGGACCAGTTTGGT
TTTTTTGATTAATGCGGCAAACGAGTAGAAAAAACATTGTGATTAACCCTCTCGGAAAGAAGTCTCCTAT
AATAGTGCGTGTACAGTGCATTTCATTATTCTAACACATTCTTCACTTTATCTGGCATAATTATTCCTAT
TATTAGACTCACCCCGGGTTTGGAAAAAAAATCGAATCTTTTAAAAAAAAAAAGTTTTTCGGTAAAAACC
CCCCTCCCCCTTAATATACACGGTTGTCTCGAAAAACCCCTAAAACGAGGGCCGACGTATATTTTTTCCA
TAGAGTTGTTGTGATAATTTCTCTATATATAATGTAACAATGTGAT


Contact: Vadim E. Fraifeld, MD, PhD

Head: Lab for the Biology of Aging, The Shraga Segal Department of Microbiology, Immunology and Genetics, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev
P.O. Box 653, Beer-Sheva 8410501, Israel

Email:
How to cite us:

If you would like to cite this database please use:
Toren D, Barzilay T, Tacutu R, Lehmann G, Muradian KK, Fraifeld VE. MitoAge: a database for comparative analysis of mitochondrial DNA, with a special focus on animal longevity. Nucleic Acids Res. 2016; 44(D1):D1262-5.